+381 (0) 641143746

Gastro posude – cenovnik i šema

Cene su u dinarima bez PDV-a

 

GN 2/1; 530 x 650 mm

2/1 – 40 mm        3.600
2/1 – 100 mm      3.900

 

GN 1/1:  530  x  325  mm

1/1 – 20 mm        1.220
1/1 – 65 mm        1.900
1/1 – 100 mm      2.200

 

 

GN 1/2 ;  265 x 325  mm

1/2 – 65 mm         1.200
1/2 – 100 mm       1.600
1/2 – 150 mm       1.960

1/2 –  200 mm       1.820

 

GN 1/3 ;  176 x 325 mm

1/3 – 65                  990
1/3 – 100                1.450
1/3 – 150                1.590

 

GN 1/4;  265  x  162  mm

1/4 – 20                   890
1/4 – 40                   950
1/4 – 65                   990
1/4 – 100                 1.070
1/4 – 150 1.250,00

 

GN 1/6;  176  x  162  mm

1/6 – 65                  790
1/6 – 100                900
1/6 – 150                1.450

 

GN 1/9;  176  x  108  mm

1/9 – 65                 750
1/9 – 100               1.000

 

POKLOPCI ZA GASTRO POSUDE:

2/1                          2.000
1/1                          1.600
1/2                          950
1/3                          900
1/4                          850

1/6                          750
1/9                          950

Karakteristike